Nyheter & pressmeddelanden

Marketing automation - Ny modul i Comers för automatiska meddelanden
Marketing automation - Hjälper dig att kommunicera med dina gäster vid rätt tillfälle. Automatiskt skicka meddelande till gäst vid ett antal förbestämda tillfällen från Comers. På så sätt så kommunicerar Comers automatiskt med gästen och vilket innebär förbättrad information och chans till merförsäljning.


Fler nyheter